Stomamateriaal over.nl

stomamateriaalover.nl

De nieuwe website van Stichting Stomaatje moet bijdragen aan minder verspilling van stomamateriaal.

Zie www.stomamateriaalover.nl

Gelanceerd in April 2015